مسجد جامع چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390 1:4

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

منظره برفی از خیابان ها چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390 0:54

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

عکس های جدید محرم سال۱۳۸۸ جمعه نهم بهمن 1388 23:5

عکس های جدید محرم سال۱۳۸۸

 

 

 

برای دیدن تمام عکس ها روی ادامه مطلب کلیک کنید

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

جمعه نهم بهمن 1388 22:33

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

جمعه نهم بهمن 1388 22:27

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

جمعه نهم بهمن 1388 22:26

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

قلعه طرق دوشنبه چهاردهم دی 1388 14:6

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

بند طرق دوشنبه چهاردهم دی 1388 13:59

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

مسجد جامع سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 17:9

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

مسجد جامع سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 17:5

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

مسجد جامع سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 17:3

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

داخل شهر سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387 16:8

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

کوه گنبدباز سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 17:13

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

امامزاده آقاعلی عباس شنبه پنجم بهمن 1387 17:0

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

امامزاده آقاعلی عباس شنبه پنجم بهمن 1387 14:2

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

کوه گنبدباز یکشنبه بیست و دوم دی 1387 14:27

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

هیئت ابوالفضل عباس مزرعه خطیر جمعه بیستم دی 1387 0:6

هیئت ابوالفضل عباس مزرعه خطیر

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

عاشورا جمعه بیستم دی 1387 0:2

عاشورا

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

عاشورا پنجشنبه نوزدهم دی 1387 23:42

عاشورا

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

عاشورا پنجشنبه نوزدهم دی 1387 23:41

عاشورا

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

هیئت ابوالفضل عباس مزرعه خطیر پنجشنبه نوزدهم دی 1387 23:40

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

مسجد مزرعه خطیر پنجشنبه سی ام آبان 1387 21:14

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

ابیانه چهارشنبه بیست و نهم آبان 1387 9:42

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

سرچشمه شنبه بیست و پنجم آبان 1387 16:4

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

امامزاده سادات یکشنبه بیست و هشتم مهر 1387 17:1

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

نمای بالا از نطنز شنبه بیست و سوم شهریور 1387 8:56

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |

امامزاده -روستای خفر پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1387 17:4

 

 

نوشته شده توسط امیرحسین خطیری  | لینک ثابت |